3D visualiseerimine on peamiseks vahendiks tänapäeva visuaalses kommunikatsioonis arhitektidele, kinnisvaraarendajatele, tootearendajatele ja agentuuridele. 3D pilte kasutatakse laialdaselt nii turunduslikel -toote või teenuse müümisel kui ka informeerimise -funktsioonide või protsesside visualiseerimisel.

Peamised visualiseerimise teenused

Arhitektuurne visualiseerimine

Arhitektuurne visualiseerimine on olemasolevast joonisest või maja mudelist kolmemõõtmelise pildi loomine. Visualiseerimine räägib projektist juba enne ehitustööde algust ja aitab luua paremat ettekujutust arendatavast hoonest.

Interjööri visualiseerimine

Sisepiltide loomiseks kasutatakse olemasolevat plaani või joonist, millest luuakse kolmemõõtmeline ruumi visuaal. Interjööri visualiseerimine räägib projektist juba enne ehitustööde algust. Aitame luua paremat ettekujutust planeeritavast ruumist, sisekujundusest ja kasutatavatest materjalidest.

3D visualiseerimine

3D visualiseerimine on objektide kujutamine ilma reaalse toote olemasoluta. 3D visualiseerimist teostatakse 3D mudelite põhjal. See tähendab, et objektist on juba olemas 3D mudel, mida visualiseeritakse mistahes soovitud keskkonnas.

3D modelleerimine

3D mudeldamine on olemasolevatest joonistest, eskiisist või ideest kolmemõõtmelise objekti ehk 3D mudeli loomine.