Toodete 3D visualiseerimine

3D visualiseerimine on objektide kujutamine mistahes keskkonnas või ilupildi loomine ilma reaalse toote olemasoluta.

3D visualiseerimine on peamiseks vahendiks tänapäeva visuaalses kommunikatsioonis arhitektidele, kinnisvaraarendajatele, tootearendajatele ja agentuuridele. 3D pilte kasutatakse laialdaselt nii turunduslikel -toote või teenuse müümisel kui ka informeerimise -funktsioonide või protsesside visualiseerimisel.

Toodame lahendusi

  • Prototüübi 3D pildi
  • Prototüübi 3D mudeli
  • 3D mudeli vajalikus formaadis
  • Disaini

Võimalikud kasutusvaldkonnad

  • Tootearendus
  • Müügi- ja turundusmaterjalid
  • Esitlusmaterjalid
  • Tootekataloogid ja e-poed

3D mudeldamine on olemasolevatest joonistest, eskiisist või ideest kolmemõõtmelise objekti ehk 3D mudeli loomine.

Töö protsess

3D visualiseerimine algab kliendi vajaduste mõistmisest. Meie loome Teie ootustele ja vajadustele sobivad 3D visualiseeringud. 3D visualiseering annab parema ettekujutuse uusarendusest.