Liitreaalsuse (AR) lahendused

Liitreaalsus “Augmented Reality” on olukord, kus reaalne keskkond ja virtuaalne keskkond on omavahel kombineeritud.

Virtuaalselt loodud objektid või tegelased tunduvad ilmuvat reaalsesse keskkonda. Reaalse põimumisel virtuaalsega puuduvad piirid.

Vaata videokokkuvõtet tehtud liitreaalsuse töödest

Mis see on?

Liitreaalsuse puhul kuvatakse otsepildis reaalse keskkonna “peal” arvuti poolt genereeritud virtuaalsed karakterid või objektid nii, et kasutajani jõudev pilt on virtuaalse ja reaalse keskkonna kombinatsioon. Keerukamate liitreaalsuse aplikatsioonide puhul on võimalik ümbritsev maailm digitaalselt manipuleeritavaks muuta. Lisaks on võimalik reaalsele maailmale liita 3D-kujutisi, mida on kaamerat liigutades võimalik näha iga nurga alt, justkui oleks tegu füüsilise objektiga reaalses maailmas. Põhiliseks eesmärgiks võiks liitreaalsuse puhul pidada virtuaalsete komponentide eristatamatust reaalsetest. Liitreaalsust kasutatakse tänapäeval meelelahutuses, disainis, turismis, üritusturunduses ja paljudes teistes valdkondades.